Płatności mobilne

mobilne formy płatności

Jeśli chodzi o mobilne płatności nie są one jakąś wielką nowością, ale to dopiero w ostatnim okresie czasu mamy ich bardzo szybki rozwój. Pojawiają się nowoczesne systemy takich płatności. Do tej pory nie mamy jednak jednej ściśle określonej formy, która byłaby szeroko akceptowana i w oparciu o nią powstałaby definicja takich płatności. Jest to związane z tym, że nadal wykorzystuje się różne technologie do takich płatności oraz różne sposoby ich realizowania. Problemem może być również zależność jaka występuje między płatnościami mobilnymi a bankowością mobilną.

Płatność mobilną można teoretycznie podciągnąć pod bankowość mobilną. Bankowość ową określić można jako sposób dostępu do usług bankowych przez urządzenia mobilne. Natomiast płatności to realizacja przelewów przy użyciu już wspominanych urządzeń mobilnych. Praktycznie wiec różnice opierają się przede wszystkim na różnicach w funkcjonalności tych pojęć. Obecnie można wyróżnić dwa podziały przy płatnościach mobilnych. Pierwszy to komunikacja urządzenia mobilnego z centrum, gdzie przetwarzane są dane. Można tutaj wyróżnić zdalne, zbliżeniowe oraz mieszane. A drugi podział to płatności ze względu na specyfikę oraz ich biznesowe rozwiązanie. Tutaj można przedstawić płatności urządzeniem w punkcie sprzedaży, akceptacja płatności przez urządzenie, obciążenie bezpośrednie rachunku abonenta, zamknięte systemy płatności a także płatności mobilne na platformie. Te podziały się nie wykluczają. Mamy systemy, które można kwalifikować do obu rodzajów, dlatego mogą one ze sobą obok współistnieć i nie będzie w tym żadnej sprzeczności.

Powiązane wpisy